Splošni pogoji poslovanja

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja spletne strani www.kozmetika-feniks.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse oblike uporabe spletne strani www.kozmetika-feniks.si.

Latnik in upravljalec spletnega mesta www.kozmetika-feniks.si je podjetje FENIKS, Manca Ahačič s.p., Kovorska cesta 11, 4290 Tržič.

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in z uporabo spletne strani www.kozmetika-feniks.si sprejema te splošne pogoje, je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

VIZITKA PODJETJA

Sedež podjetja: FENIKS, Manca Ahačič s.p., Kovorska cesta 11, 4290 Tržič

Matična številka: 3735460000
Davčna številka: 63365081
Zavezanci za DDV: NE

CENE IN PLAČILO

Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). DDV v skladu z 2. točko 1.odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV ni obračunan. Plačilo za katerokoli storitev je samo gotovinsko.

FENIKS, Manca Ahačič s.p. si pridržuje pravico do dnevnega spreminjanja cen brez predhodnega obvestila.

PLAČILO NA OBROKE

Plačilo na obroke ni mogoče.

DARILNI BONI

Omogočamo vam nakup darilnih bonov. Darilni bon je izdan v poljubno željeni vrednosti (v evrih) ali za določeno storitev. V primeru da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugega ali več drugih darilnih bonov. Darilni bon je mogoče kupiti na sedežu podjetja FENIKS, Manca Ahačič s.p.

Plačilo darilnih bonov je možno samo z gotovino. Veljavnost bonov je zapisan na darilnem bonu.

FENIKS, Manca Ahačič s.p. prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga na sedežu podjetja sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če je darilni bon ponarejen. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je prenosljiv. FENIKS, Manca Ahačič s.p. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb pogojev z darilnimi boni brez posebne najave.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani.

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.

ODPOVED REZERVACIJE

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko elektronske pošte: feniks.manca.ahacic@gmail.com ali izrečena po telefonski številki 040 161 975. Že potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 24 ur pred prihodom. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se stranka ne pojavi, ima FENIKS, Manca Ahačič s.p., pravico zaračunati odškodnino za nezaseden termin 50% od rezervirane storitve.

STRANKINE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:

  • v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili, v katere je ustno oziroma pisno privolil;
  • pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev;
  • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
  • spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev.

PRITOŽBE IN SPORI

Podjetje FENIKS, Manca Ahačič s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja kvalitetno in strokovno ter v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani www.kozmetika-feniks.si pritožbo poda preko elektronske pošte: feniks.manca.ahacic@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje FENIKS, Manca Ahačič s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Ljubljani.